logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

eenvoud in kwaliteit en privacy

Net als zo’n beetje alle andere organisaties hebben wij te maken met persoonsgegevens. We bewaren en verwerken gegevens van onze klanten en relaties om het mogelijk te maken onze diensten en producten te realiseren en de marketing en verkoop hiervan mogelijk te maken. Hieronder leggen we uit hoe we met deze gegevens omgaan. In de Europese wetgeving is aangegeven welke aspecten hierbij aan de orde moeten komen. Om deze reden is onderstaande informatie uitgebreid te noemen.

om welke gegevens gaat het?

Hieronder geven we voor verschillende categorieën van persoonsgegevens aan welke gegevens we bewaren, en welke bewaartermijn we hanteren. Wat betreft de bewaartermijn zal Eenvoud in Kwaliteit persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

nieuwsbrief

Voor het verzenden van onze maandelijkse (digitale) nieuwsbrief (Simpel Beter) maken wij gebruik van de dienst mailchimp.com. Via dit platform worden e-mailadressen en voornamen (of aliassen) van geïnteresseerden verzameld, en onze nieuwsbrieven aan de resulterende lijst e-mailadressen verzonden. Geïnteresseerden vullen hierbij in principe zelf hun gegevens in. Om zeker te zijn dat de geïnteresseerde zelf zijn of haar e-mailadres invult, wordt altijd via een mail gevraagd om een bevestiging.

Het kan een enkele keer voorkomen dat voornaam en e-mailadres van een geïnteresseerde worden ingevuld door onze medewerkers naar aanleiding van een persoonlijk contact, waarin interesse voor de nieuwsbrief is aangegeven.

De gegevens die we verzamelen voor onze nieuwsbrief worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt, en nooit gedeeld met anderen. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich elk gewenst moment uitschrijven. Gegevens zijn dan niet meer voor ons beschikbaar.

Het bedrijf Mailchimp, dat bovenbeschreven diensten voor ons verzorgt, geeft in het eigen privacyreglement (link: https://mailchimp.com/legal/privacy/) aan te voldoen aan de Europese wetgeving (AVG) met betrekking tot privacy.

Voor onze nieuwsbrief verzamelen we in principe uitsluitend e-mails van volwassen geïnteresseerden. We kunnen de leeftijd van bezoekers echter niet controleren. De content die wij in onze nieuwsbrief bieden is in onze optiek op geen enkele wijze aanstootgevend. Echter, wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16-jaar, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Wat betreft de bewaartermijn van de persoonsgegevens van geïnteresseerden in onze nieuwsbrief geldt, zoals hiervóór al aangegeven, dat zij zelf hun gegevens kunnen verwijderen uit onze lijst. Daarnaast geldt dat wanneer de nieuwsbrief wordt opgeheven, ook de gegevens zullen worden gewist. Tot het zo ver is, blijven we de gegevens gebruiken.

directe verkoop en relatiebeheer

Van onze klanten en relaties bewaren wij uitsluitend NAW-gegevens. Deze worden opgeslagen in ons mailprogramma (Outlook) en in een Excelsheet.
Wanneer relaties aangeven niet langer prijs te stellen op contact, zullen we de betreffende gegevens verwijderen. Wanneer langer dan vijf jaar geen contact meer met een relatie heeft bestaan, zullen de gegevens worden verwijderd.

dienstverlening en uitvoering

Ook om onze dienstverlening mogelijk te maken, is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Van sommige werknemers van onze klantorganisaties waar wij mee samenwerken, bewaren we voor- en achternaam, (werk-)adres, (werk-)telefoonnummer en (werk-)e-mailadres. Daarnaast worden mailconversaties bewaard. In deze categorie van persoonsgegevens onderscheiden we persoonsgegevens van contactpersonen en van medewerkers van klantorganisaties:

Contactpersonen klantorganisaties

Voor onze projecten communiceren we regelmatig met onze contactpersonen bij de betreffende organisaties. Het betreft dan uitsluitend naam en werkgegevens (e-mail werk, adres werk, telefoon werk). Wanneer de organisatie geen klant meer is, behandelen we de gegevens verder als onder het kopje directe verkoop en relatiebeheer.

Medewerkers klantorganisaties

Voor uitvoer van onze projecten hebben we regelmatig contact met medewerkers van onze klanten. Wanneer de organisatie geen klant meer is, behandelen we de gegevens verder als onder het kopje direct verkoop en relatiebeheer.

functionaris gegevensbescherming

Volgens de Europese wetgeving zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht een zgn. Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen. Bij Eenvoud in Kwaliteit is dit Trudy Engering (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

automatisering en geautomatiseerde besluitvorming

Eenvoud in Kwaliteit beschikt om dagelijkse taken uit te voeren (en persoongegevens te verwerken) over algemeen gebruikte kantoorautomatiseringsprogramma’s van Microsoft (Outlook, Windows, Word, Excel etc.). Daarnaast worden mobiele telefoons gebruikt die draaien onder Androïd. Alle software en hardware wordt steeds bijgewerkt met de laatste updates, om zo veilig mogelijk te werken. Voor extra veiligheid op de PC is het programma F-secure geïnstalleerd.

Jaarlijks wordt door een keurmeester van ICT-keurmerk.nl een audit uitgevoerd op digitale veiligheid van onze PC’s en overige apparatuur. EIK is in het bezit van het certificaat Totaal van het ICT-keurmerk.

Eenvoud in Kwaliteit neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen met behulp van geautomatiseerde besluitvorming, dus met behulp van computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eenvoud in Kwaliteit) tussen zit.

delen van persoonsgegevens met derden

Zoals eerder aangegeven delen wij de gegevens van geïnteresseerden in onze nieuwsbrief met niemand. Overige data (zoals bijvoorbeeld gegevens nodig voor de uitvoering van onze projecten en trainingen) verstrekken wij uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is om onze afspraken met je na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

inzien of wijzigen van je persoonsgegevens

je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Eenvoud in Kwaliteit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eenvoud in Kwaliteit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

beveiliging van persoonsgegevens

Eenvoud in Kwaliteit neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

website

Onze website is beveiligd met SSL. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen de server waarop de website draait en de bezoeker (jijzelf) is gecodeerd. Je kunt eenvoudig zien dat er een SSL-verbinding is, door middel van een klein slotje dat is aangegeven vóór het websiteadres in de browser. Door de beveiliging kan je veilig gegevens via onze website communiceren.

cookies

het gebruik van cookies op onze website staat beschreven in ons cookiestatement.