logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Dagstart

Veel Lean organisaties werken met een dagstart. Dit is een kort teamoverleg van 10-15 minuten of zelfs korter aan het begin van iedere werkdag. De teamleden bespreken in de dagstart de vorige dag en deze dag. Het gebeurt allemaal op de werkvloer (zie Gemba) bij een dagstart-bord en het verbeterbord. Er wordt bekeken in hoeverre (productie)doelen van afgelopen dag zijn behaald en wat voor doelen er zijn voor vandaag, steeds met de langere termijn doelen voor ogen. Bottlenecks in het werk en mogelijke verbeteringen staan centraal, waardoor het continu verbeteren verder op gang komt.

Een dagstart werkt het beste wanneer de teamleden tijdens het overleg staan. Het staan vergroot de creativiteit, houdt het tempo hoog en de benodigde tijdsduur laag; de meeste mensen willen tenslotte liever niet te lang staan. Het voorzitterschap wordt per bijeenkomst gewisseld. Voor de dagstart wordt een vaste structuur en agenda gehanteerd, hoewel men ook die natuurlijk continu probeert te verbeteren!

dagstart-bord
Een voorbeeld van een dagstart-bord

Hierboven staat een voorbeeld van een dagstart-bord, maar ook op het internet zijn allerlei voorbeelden te vinden. Uiteraard past u het bord aan om zoveel mogelijk bij organisatie en doelen te laten passen. Alle belangrijke punten die tijdens de dagstart naar voren komen worden direct kernachtig op visueel opvallende manier op de borden verwerkt (visueel management).

Doordat de dagstart zo kort is, zullen de teamleden heel kort en bondig (leren) formuleren. Belangrijk is verder dat de manager in staat is in het overleg opbouwende feedback te geven.

Aan het begin van het overleg kan men starten met de ‘verbazing’ van de vorige dag: wat viel de teamleden op aan de prestaties van gisteren? Verder zou een vast punt van de agenda kunnen zijn dat alle deelnemers een ‘succes van de dag’ benoemen.

 

meer houvast bij het invoeren van de dagstart?

Bekijk ook onze blogs over dit onderwerp: