logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Keek op de week / weekstart

Hoe werkt keek op de week of de weekstart in Lean?

Keek op de week is in de Lean filosofie een wekelijks overleg waarin het team de afgelopen en komende week doorneemt. Keek op de week klinkt veel leuker dan het ietwat saaie Weekstart, maar betekent hier hetzelfde (voor de wat jongere lezers: Keek op de week was van 1988 tot 1993 een satirisch, veelbekeken televisieprogramma door Kees van Kooten en Wim de Bie).

Keek op de week neemt meer tijd in beslag dan de dagstart, en vindt meestal zittend (of staand wanneer gewenst is dat het overleg echt kort duurt), in een aparte vergaderruimte plaats. Het overleg kan bijvoorbeeld plaatsvinden op maandagmorgen, aan het begin van de week, en duurt meestal maximaal een uur. De weekstart komt gewoonlijk in de plaats van de meer traditionele teamoverleggen.

Net als bij de dagstart wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van visueel management. Informatie wordt dus zoveel mogelijk visueel gemaakt. Aanwezig zijn in ieder geval een weekbord en een verbeterbord, de actuele A3-schema’s zijn beschikbaar en is er informatie over de afgesproken PI’s (prestatie-indicatoren) en doelen.

Er wordt een vaste agenda gehanteerd. Onderwerpen zijn gewoonlijk onder meer:

Mededelingen

De mededelingen zijn zo kort mogelijk, en worden zonder discussie ontvangen.

Resultaten van afgelopen week

Trends en afwijkingen in de PI’s en opvallende zaken worden besproken. Zoals alles bij Lean is de weekstart sterk gericht op het continu verbeteren van het werk: spreek met elkaar over kwaliteit, obstakels en belemmeringen die teamleden zijn tegengekomen (verspillingen) en mogelijke verbeteringen. Ook het perspectief van de klant wordt hierin meegenomen.

De voortgang van verbeteracties

Bespreek deze bijvoorbeeld aan de hand van A3-schema’s. Vier geboekte successen, zoals wanneer een doorgevoerde verbetering ook echt positief resultaat blijkt te hebben.

Doelen en planning van de komende week

Zijn er knelpunten te verwachten, en hoe zullen die worden aangepakt? Is er ergens hulp of ondersteuning nodig om de doelen te bereiken? Het vragen van hulp en ondersteuning door teamleden wordt actief gestimuleerd.