logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Kernprincipes van Lean

Voor Lean bestaat geen precieze definitie. Het is in feite een filosofie, een benadering waarbij je meer output kunt bereiken met minder input. Wel ken Lean een aantal kernprincipes, die we hieronder schematisch weergeven in de vorm van stappen:

De vijf kernprincipes van Lean