logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Mura / variatie

Over mura of variatie volgens Lean management

Er zijn volgens Lean behalve Muda (activiteiten die niet bijdagen aan toegevoegde waarde voor de klant) nog twee types verspillingen: Mura (variatie, ongelijkmatigheid) en Muri (overbelasting). De drie types verspillingen hangen samen en hebben grote invloed op elkaar. Hieronder gaan we dieper in op Mura.

Mura is verspilling door variatie in kwaliteit, kosten of levering. 
Er kan variatie zijn in:

De vraag van klanten
Denk bijvoorbeeld aan de grote piek in de vraag naar bloemen vlak voor moederdag. Of aan een huisartsenpraktijk in Zeeland waarin er in de zomer veel meer bezoeken zijn van passanten, mensen die daar op vakantie zijn. In de zomer is het in die huisartsenpraktijk daardoor veel drukker dan in de winter.
Aanbod door leveranciers
Zoals bij seizoensgebonden groenten voor een restaurant. En denk ook aan de griepvaccinatieperiode, ééns per jaar.
Het proces zelf
Bijvoorbeeld: aan het eind van een werkdag maken mensen meer fouten dan aan het begin. 
Sowieso is er bijna altijd enige variatie in de kwaliteit van werk dat wordt afgeleverd. Ook al heeft een timmerman een timmermansoog, tussen de lengte van de ene gezaagde balk en de andere kan best een millimeter verschil zitten. En wanneer het gaat om verschillende medewerkers die soortgelijk werk uitvoeren, zal de variatie waarschijnlijk nog groter zijn.

Door de variatie zijn er vaak extra activiteiten nodig die geen extra waarde toevoegen voor de klant, zoals inspecties, testen, werk opnieuw doen, extra transport van en naar de klant.

Om mura te bestrijden zet men technieken voor variatiereductie in. Verminderen van variatie is een uitstekende manier om kosten te besparen, want wanneer de bedrijfsvoering is afgestemd op de drukte tijdens pieken in werkaanbod, worden personeel, apparaten, onroerend goed etc. de rest van de tijd niet optimaal ingezet. Daarnaast zorgt de variatie over het algemeen voor meer fouten en daarmee extra werk.

Mura-grafiek Variatie in werkaanbod
Grafiek: Resultaat van verminderen van variatie. De grafiek links geeft de aanvankelijke situatie aan, de grafiek rechts de situatie na variatiereductie.