logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Muri / overbelasting

Mver muri of overbelasting volgens Lean management

Er zijn volgens Lean behalve Muda (activiteiten die niet bijdagen aan toegevoegde waarde voor de klant) nog twee andere types verspillingen: Mura (variatie, ongelijkmatigheid) en Muri (overbelasting). De drie types verspillingen hangen samen en hebben grote invloed op elkaar. Hieronder gaan we dieper in op Muri.

Muri is verspilling door overbelasting van  mensen, gereedschappen of systemen doordat de  vraag de capaciteit overschrijdt. In arbeidsintensieve sectoren zoals de zorg ligt bij Muri meer de nadruk op mensen, omdat die daar over het algemeen de belangrijkste factor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fouten bij een chirurgische ingreep door al te lange diensten van een chirurgisch team, of burn-out klachten door langdurige stress op het werk. Nog een voorbeeld uit de transportsector: internationale chauffeurs die lang doorrijden zonder pauze en zo veel meer kans hebben op een verkeersongeluk.

Een in de zorg veel voorkomende oorzaak van Muri is dat medewerkers te veel moeten doen in te weinig tijd, veroorzaakt door bezuinigingen en schaarste aan personeel. Dat levert stress op met daaraan gerelateerde klachten. Om hiermee effectief om te gaan moet het probleem uiteindelijk bij de bron worden aangepakt, bijvoorbeeld door het schrappen van taken en het slimmer inrichten van het werk, of door op een creatieve manier toch meer personeel aan te trekken. 

Een aanpak van andere vormen van Muri bij medewerkers is het doen van een ergonomische analyse van de werksituatie, waarna onnodige of schadelijke acties kunnen worden geëlimineerd. Zo kan men bijvoorbeeld RSI voorkomen. 

Wanneer het gaat om vermijden van Muri bij apparaten of machines is preventief onderhoud belangrijk.