logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

PDCA / kwaliteitscirkel van Deming

Hoe werkt de PDCA-cyclus?

De PDCA-cyclus is bedacht door de Amerikaan Walter Shewhart bij Bell Telephone, in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Later is ook zijn landgenoot William Edwards Deming met de methodiek actief geweest, waardoor het ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd wordt.

De PDCA-cyclus is een steeds herhalend proces van kleine verbeteringen, waarmee kwaliteitsverbetering steeds aandacht krijgt. Het past uitstekend in de principes van Kaizen: continu verbeteren door kleine stapjes richting perfectie.

De cyclus bestaat uit vier activiteiten die onderdeel zijn van verbeteringsslagen in organisaties of productieprocessen: plan, do, check en act.

Plan:

Analyseer de werkzaamheden en bepaal het probleem dat je wilt aanpakken. Maak een plan om het beter te doen. Stel doelstellingen van deze verbeterstap op.

Do:

Voer het verbeterplan uit. Experimenteer!

Check:

Bepaal of de verbetering het gewenste resultaat heeft, evalueer en leer ervan.

Act:

Stuur de verbetering eventueel bij naar aanleiding van gemeten resultaat en evaluatie. Borg het proces door standaardisatie: zorg ervoor dat de nieuwe werkwijze is vastgelegd en door iedereen wordt gebruikt.

Hieronder is de PDCA in een figuur weergegeven:

De PDCA-cyclus