logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Smart

Wat houdt de afkorting SMART in?

SMART is een letterwoord of acroniem dat is afgeleid van de woorden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het wordt gebruikt als model om zo goed mogelijke doelstellingen te formuleren. Wanneer een doel SMART is geformuleerd, wordt de kans groter dat het daadwerkelijk wordt bereikt.

Hieronder volgt per woord een korte uitleg:

Specifiek

Het doel moet zo duidelijk en concreet mogelijk worden beschreven.

Neem bijvoorbeeld het doel: 'we willen het beter doen'. Dit is weinig specifiek. Wat willen we beter doen?

Meetbaar

Of het doel bereikt is moet op een objectieve manier gemeten kunnen worden.

Het doel 'We gaan onze klantvriendelijkheid verbeteren'  kan bijvoorbeeld beter geformuleerd worden door er het verschil in resultaten tussen een voor- en nameting in op te nemen. Bijvoorbeeld: 'Dit jaar willen we onze klantvriendelijkheid zodanig verbeteren dat we 10% hoger scoren op het klanttevredenheidsonderzoek van eind dit jaar'.

Acceptabel

Het doel moet acceptabel voor alle betrokken partijen.

Bijvoorbeeld: Is 'We willen vanaf volgende maand dag en nacht bereikbaar zijn'  acceptabel voor de werknemers?

Realistisch

Het doel moet daadwerkelijk haalbaar zijn.

Bijvoorbeeld het doel: 'Ik wil beroemd worden'  klinkt niet erg realistisch, net zo min als: 'We willen volgend jaar geen enkele klacht'  voor een grote instelling. Dat laatste doel zou realistischer kunnen worden geformuleerd als: 'We streven voor het komende jaar naar een vermindering van het aantal klachten met 25%'.

Tijdsgebonden

In de doelstelling moet duidelijk geformuleerd zijn wanneer het resultaat gerealiseerd is.

Bijvoorbeeld in 'We willen een 10% hogere omzet'  is geen tijdsbestek aangegeven. Beter zou zijn: 'We willen het komende jaar een omzet die 10% hoger ligt dan die van het vorige jaar'.