logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Spaghettidiagram

Een spaghettidiagram is een visuele weergave van de beweging van personen of objecten in een ruimte gedurende een activiteit. Het resultaat doet vaak denken aan kronkelende spaghetti, vandaar de naam.

spaghettifantasie
Voorbeeld van een spaghettidiagram

Door het maken van een spaghettidiagram kan je op een eenvoudige manier verspillingen (muda) door overbodig transport of beweging in kaart brengen. Het is een techniek die je heel goed kunt gebruiken om processen in kaart te brengen waarbij materiaal of personen fysiek worden verplaatst, zoals in een laboratorium, een productiebedrijf of een keuken. Aan de hand van het spaghettidiagram kan een team ideeën genereren om verspillingen te lijf te gaan. Denk bijvoorbeeld aan aanpassing van de werkruimte (bv. opslag van bepaalde materialen naar een handiger plek verplaatsen, looproutes op de grond aangeven, een extra deur aanbrengen) of aanpassing van het werkproces (bv. volgorde van activiteiten veranderen, activiteiten schrappen).

De methodiek wordt ook vaak gebruikt om de overdracht van data tussen mensen en systemen in kaart te brengen.