logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Visgraatdiagram / ishikawadiagram

Wat is het visgraatdiagram?

Het visgraatdiagram is ook wel bekend als Ishikawadiagram. Met dit grafische hulpmiddel kunnen de mogelijke oorzaken van een probleem overzichtelijk en relatief eenvoudig worden weergegeven.

De bedenker van de methode is Kaoru Ishikawa van het Japanse bedrijf Kawasaki. Om medewerkers in de fabriek te helpen om overzicht te houden in de enorme hoeveelheid factoren met (mogelijke) invloed op productieprocessen, bedacht hij dit visuele hulpmiddel. Hoewel het ontwikkeld is met het oog op een productieomgeving, is het visgraat-diagram tegenwoordig ook populair in andere sectoren. Dan wordt er meestal wel met andere categorieën gewerkt (zie hieronder).

Opzet ishikawamodel

Globaal gezien werkt het model op de volgende manier:
Rechts wordt het probleem beschreven. Links de oorzaken, die in de oorspronkelijke versie zijn ingedeeld in zes categoriën (de 6M’s), die weer vertakken naar sub-oorzaken (zie de figuur). Om van de effecten tot de uiteindelijke potentiële grondoorzaken te komen, maakt men gebruik van de zgn. 5 times why (5 keer waarom) vragen.

De structuur van een visgraatdiagram
Figuur: De structuur van een visgraatdiagram.

De 6 M’s zijn (tussen haakjes de Engelstalige aanduiding):

  • Machine (Machines)
  • Methode (Methods)
  • Materialen (Materials)
  • Metingen (Measurements)
  • Milieu (Mother Nature (Environment))
  • Mens / (Manpower/people)

In de dienstensector worden als categorieën wel de 4 P's gebruikt:

  • Policies
  • Procedures
  • People
  • Plant / technology

Wilt u een eenvoudige handleiding voor het gebruik van het visgraatdiagram, met de voor de zorg gebruikelijke categoriën? Lees dan onze blog over het visgraatdiagram!