logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

Waardestroom

Wanneer je met een Lean-bril naar een organisatie kijkt, is het zeer belangrijk om van alle activiteiten die plaatsvinden te bepalen in hoeverre ze waarde toevoegen aan de eindproducten of -diensten van de organisatie. Daarbij gaat het om waarde voor de uiteindelijke afnemer, de klant: in hoeverre is deze bereid te betalen voor de bewerking van het product of de dienst? De bewerkingen op een product of dienst (alle stappen in het proces naar een product of dienst) kan je zien als een stroom. De ontwikkeling van waarde wordt dan ook de waardestroom genoemd.

Wanneer je alle stappen in de waardestroom in kaart brengt, en gaat bekijken in hoeverre er waarde voor de klant wordt toegevoegd en of er verspillingen aanwezig zijn, spreek je van een waardestroomanalyse ofwel value stream mapping.