logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

huisartsenpraktijk bruëlis

Doktersassistente Adrina de Koeijer volgde,  samen met het hele team van Huisartsenpraktijk Bruëlis te Kapelle,  drie dagdelen training  'Lean in de huisartsenpraktijk'. De trainer was Trudy Engering.

"Ruim een jaar na drie dagdelen Lean in de huisartsenpraktijk, met extra aandacht voor dagstart en werkplekorganisatie, gaat het Lean werken nog steeds heel goed.
Dagelijks om kwart voor twaalf doen we een dagstart van 10 min bij een white board met daarop hooguit 10 verbeterpunten, die we tegenkomen in onze praktijk. Daar wordt ook gelijk aan de probleemoplossing gedacht en gewerkt.
Als iedereen het heeft gezien gaat het van het bord af, dat duurt maximaal een week. Werkt prima, zijn we erg tevreden over.
De lades en het magazijn zijn nog heerlijk goed opgeruimd, voorraad niet groot, vervaldata gecontroleerd etc.
Dus al bij al, gaat het Lean werken heel goed.”

apotheekhoudende huisartsenpraktijk de drieweg

Andrea van Iwaarden, manager van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk de Drieweg in ’s-Heer Arendskerke en Heinkenszand

"Trudy Engering, een vriendelijke en spontane coach toont een duidelijke visie en passie voor haar project.
Na 3 lean-sessies in Huisartsenpraktijk "De Drieweg" waarin de beginselen van Lean zijn besproken en geoefend zijn wij aangemoedigd om efficiënter te werken.”

apotheekhoudende huisartsenpraktijk kamperland

M. de Pagter, huisarts bij Aphotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kamperlandpraktijk Kamperland:

"Wij hebben als apotheekhoudende praktijk Kamperland een begin mogen maken met lean in de huisartsenpraktijk onder leiding van Trudy.
De voorbereiding het traject in was zeer goed voorbereid. Het is snel en makkelijk communiceren met Trudy.
Hoewel niet het hele team de nut- en noodzaak inzag van lean werken, heeft zij toch tegen de weerstanden in de positieve noot eruit kunnen halen en het geheel toch kunnen motiveren en ons op weg geholpen met het lean denken.
Ook een weg met kleine stapjes leidt tot verandering en verbetering.
Trudy weet heel goed met spelletjes, voorbeelden en beeldmateriaal haar boodschap over te brengen en met succes!”

huisartsenpraktijk SenS

Marien van der Stoep, huisarts bij Huisartsenpraktijk SenS:

"Wij hebben als huisartsenpraktijk SenS drie dagdelen met Trudy gewerkt aan de beginselen van lean in de zorg. Het waren inspirerende bijeenkomsten die in onze organisatie al hebben geleid tot heel praktische invullingen. We zullen de op zeer prettige wijze aangereikte wijsheden zeker verder implementeren. Kleine stapjes, grote gevolgen. Het smaakt naar meer.”

zorggroep periscaldes

Maria van der Sluis, manager van Zorggroep PeriScaldes:

"Ik heb nu al een langere tijd met Trudy samen mogen werken. Zij is binnen Zorggroep de Bevelanden begonnen als kwaliteitscoördinator, waarin zij heeft bijgedragen in het verdere professionaliseren van ons kwaliteitsbeleid. Trudy heeft inmiddels, binnen de Zorggroep, haar brede kennis en expertise in ruime mate bewezen! ... en heel fijn: ook in de uitwerking van alle beleidsstukken werkt zij ‘Lean’! Resultaten zijn compact, compleet, helder en overzichtelijk. Ik heb Trudy ervaren als een zeer prettig persoon om mee samen te werken. Kortom, ik kijk ook uit naar het vervolg van onze samenwerking binnen PeriScaldes,Trudy!”

zorggroep beter in bommelerwaard

Claire de Haan, Manager Huisartsenzorg bij SHL-Groep en manager van Zorggroep Beter in Bommelerwaard:

"Ik heb Trudy leren kennen als een heel toegewijde en integere kwaliteitsmanager. Ze is betrokken, betrouwbaar, weet voortgang te maken, signaleert pro-actief knelpunten en zorgt voor een oplossing. We hebben erg prettig samengewerkt!

Bedankt Trudy."

stichting de diagnostische cirkel

Het project ‘Vergroten patiëntveiligheid door het sluiten van de diagnostische cirkel’ beoogt de patiëntveiligheid te vergroten door het maken van een werkwijze ter voorkoming van (prospectieve) risico’s in de huisartspraktijk aangaande verwerking diagnostische resultaten.

Door een praktisch onderzoek kan, op relatief eenvoudige wijze, een algemeen toepasbare werkwijze ontwikkeld worden om fouten bij overdracht diagnostische resultaten te voorkomen, die bruikbaar is voor de algemene eerstelijnspraktijk.
Van dit project was Trudy Engering de projectleider.

Thom Enneking, voorzitter Stichting de Diagnostische Cirkel:

"Beste Trudy,

Namens het bestuur van de Stichting de Diagnostische Cirkel wil ik je hartelijk danken voor je enthousiaste inzet en accurate ondersteuning van het project. Mede door jouw bijdrage is het project binnen de begroting gebleven en hebben we het kunnen afronden met slechts enkele maanden vertraging.

Wat ik zeer gewaardeerd heb is dat je met Wim Rutten en mij bent begonnen aan dit project zonder dat er duidelijkheid was over de financiering. Je verslaglegging was accuraat en altijd op tijd. de dossiers waren in de Cloud voor iedereen beschikbaar en dat heeft bijgedragen tot een efficiënt proces.

Het eindproduct is opgenomen in de NHG-praktijkwijzer Kwaliteit&Veiligheid en is op deze manier een bijdrage geworden aan de patiëntveiligheid in de praktijk van de Nederlandse huisartsen. Ons project is hiermee geëindigd.

Nogmaals onze hartelijke dank en veel succes met je bedrijf EIK."

pathologisch laboratorium bravisziekenhuis

Ryan van de Sande-van Rijsbergen, Organisatorisch hoofd Stichting P.C. Laboratorium West-Brabant (Pathologisch laboratorium Bravisziekenhuis te Bergen op Zoom):

"Samen met Trudy zijn we dit jaar begonnen aan een leanproject voor onze afdeling Histologie. Trudy heeft ons op een positieve, inspirerende manier begeleid naar de Future State. Ze heeft ons geleerd kritisch naar ons eigen werkproces te kijken. Door aanpassingen in de werkflow zijn we er in geslaagd de doorlooptijden van het patiëntenmateriaal te verkorten."

fysiotherapie­praktijk fysiohof

Praktijkhouder Christien op ’t Hof-Smeets van Fysiotherapiepraktijk Fysiohof:

"Wij waren erg tevreden over de wijze waarop je ons tegemoet trad. Zeker dat je ook vooraf kennis kwam maken en een open blik en werkwijze had.
Wijze van benadering en communicatie werd positief ervaren."

zorggroep het huisartsenteam

Het Huisartsenteam is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 zelfstandig werkende huisartsen in West Brabant.

Dominiek Rutters, Manager Zorggroep Het Huisartsenteam:

“In Trudy hebben wij een deskundig en prettig persoon gevonden, die onze organisatie heeft ondersteund een kwaliteitsslag te maken.
Op een gestructureerde wijze heeft zij Het Huisartsenteam ‘doorgelicht’ als ware het dat wij ‘IGZ-proof’ zouden willen gaan worden.
Zij heeft helder weten uit te werken waar kwaliteitsverbeteringen aangebracht zouden kunnen worden, heeft een lastige materie weten te vereenvoudigen en heeft hier in haar vervolgopdrachten ook concrete handen en voeten aan weten te geven”.

zintri zorggroep

De zorg van Zintri zorggroep is gericht, vanuit de specialisatie Autisme, op het ondersteunen van kind, volwassene en gezin in de dagelijkse praktijk, daar waar het nodig is.

Sonny de Nijs, directeur Zintri zorggroep te Rijen:

"Wij zijn, als organisatie voor ambulante GGZ, bezig met een traject voor certificering HKZ. Via een aanbeveling in ons netwerk zijn wij in aanraking gekomen met Trudy.
Waar ik eerder de ervaring had zo nu en dan te verdwalen in een overvloed aan regels en voorwaarden, waarbinnen het overzicht en het doel soms verloren dreigde te gaan, hebben we na de audit van Trudy het idee dat wij weer helder hebben wat het doel is van de audits en wat er nu daadwerkelijk van ons gevraagd wordt.
Trudy is to the point en helder, dat zorgt voor focus en dat is wel zo prettig. Kortom een bijzonder verhelderende en ondersteunende ervaring in de wereld van HKZ."

het eikenblad

Carlo en Marie-Louise Hermans, Wooninitiatief Het Eikenblad Sint Willebrord:

"Trudy Engering is een vriendelijke vrouw die op een rustige maar enthousiaste manier onze vraagstelling aanhoorde en er direct mee aan de slag ging. Ze heeft voor ons nieuwe wooninitiatief een aantal dingen uitgezocht op kwaliteitsgebied, die op dat moment voor ons belangrijk waren en ze heeft ons op een prettige manier geholpen.
De prioriteiten binnen ons wooninitiatief zijn verlegd en we willen graag met Trudy samenwerken bij het opstellen van protocollen en allerlei beleidsregels."

het stampershuis

Astrid van Gool-UijtdeHaag, Het stampershuis te Stampersgat:

"Wij zijn een particulier wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij zijn 1 jaar geleden van start gegaan en waren op dat moment niet op de hoogte van het feit dat we ook als kleine organisatie HKZ gekwalificeerd moeten zijn. Halverwege het jaar werden we ons bewust dat we nu eindelijk actie moesten gaan ondernemen, maar hoe doe je dat als kleine organisatie?

We hebben de hulp van een HKZ adviesbureau in de hand genomen. Trudy van Eenvoud in Kwaliteit werd ons aanbevolen door een ander wooninitiatief. Trudy we zijn je dankbaar voor de tijd die je voor ons hebt uitgetrokken en je informatie, waar we toch weer veel van opgestoken hebben. De klachtencommissie was binnen 2 dagen gerealiseerd. We hopen nog vaak van je diensten gebruik te mogen maken."

de piekhoorn

Peter en Lydia Bartels, Zorgboerderij De Piekhoorn te Achtmaal:

"Beste Trudy,
Wij willen je hartelijk bedanken voor je uiteenlopende adviezen, om zo de kwaliteit van zorgboerderij de Piekhoorn in Achtmaal te waarborgen. De rust, die je uitstraalt, zorgt al snel voor een ontspannen gesprek.
Ook je betrokkenheid en vakbekwaamheid stellen wij erg op prijs, bij het opstellen van meerdere protocollen en beleidsinstructies t.b.v. het Kwaliteitssysteem Zorgboeren."

nswac

Leo Vergouwen, regiodirecteur NSWAC, dé zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH):

"Trudy kan mensen goed inschatten en weet de kwaliteiten die zij ziet te benutten en in te zetten in het proces. Op een plezierige manier kan zij mensen in hun waarde laten, maar tevens vertellen hoe de dingen beter kunnen. Het lukt haar om een setting te bewerkstelligen waarin moeilijke dingen bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Hierin is zij ook zeer creatief. Zij kan uitstekend schakelen tussen directie en werkvloer. Trudy komt met een efficiënt plan dat de mensen het gevoel en idee geeft dat één en ander haalbaar is. Hierbij kan zij zeer innovatief uit de hoek komen, maar ook heeft zij respect voor de bestaande werkwijze wanneer die succesvol is gebleken. Zij denkt vooruit en werkt planmatig naar de gestelde doelen, opereert slim en organiseert draagvlak, zowel in- als extern. Bovenal is Trudy een prettig mens, met wie ik heel fijn heb samengewerkt".