logo eenvoudinkwaliteit

Slim, snel en slank werken in de zorg?
Eenvoud in Kwaliteit helpt!

stichting de diagnostische cirkel

Het project ‘Vergroten patiëntveiligheid door het sluiten van de diagnostische cirkel’ beoogt de patiëntveiligheid te vergroten door het maken van een werkwijze ter voorkoming van (prospectieve) risico’s in de huisartspraktijk aangaande verwerking diagnostische resultaten.

Door een praktisch onderzoek kan, op relatief eenvoudige wijze, een algemeen toepasbare werkwijze ontwikkeld worden om fouten bij overdracht diagnostische resultaten te voorkomen, die bruikbaar is voor de algemene eerstelijnspraktijk.
Van dit project was Trudy Engering de projectleider.

Thom Enneking, voorzitter Stichting de Diagnostische Cirkel:

"Beste Trudy,

Namens het bestuur van de Stichting de Diagnostische Cirkel wil ik je hartelijk danken voor je enthousiaste inzet en accurate ondersteuning van het project. Mede door jouw bijdrage is het project binnen de begroting gebleven en hebben we het kunnen afronden met slechts enkele maanden vertraging.

Wat ik zeer gewaardeerd heb is dat je met Wim Rutten en mij bent begonnen aan dit project zonder dat er duidelijkheid was over de financiering. Je verslaglegging was accuraat en altijd op tijd. de dossiers waren in de Cloud voor iedereen beschikbaar en dat heeft bijgedragen tot een efficiënt proces.

Het eindproduct is opgenomen in de NHG-praktijkwijzer Kwaliteit&Veiligheid en is op deze manier een bijdrage geworden aan de patiëntveiligheid in de praktijk van de Nederlandse huisartsen. Ons project is hiermee geëindigd.

Nogmaals onze hartelijke dank en veel succes met je bedrijf EIK."